درباره ما

شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، با گرد هم آوري تعدادي از کارشناسان فني متخصص و تشکيل ساختار مديريتي کارامد، آغاز به کار نمود. شرکت، در مدت کوتاهي، بنا بر توان فني بالا و ساختار مديريتي کارامد، توانسته است در پروژه هاي ملي و بين المللي بزرگي فعاليت، و آن ها را با موفقيت هاي چشم گير به پايان برساند. شرکت عصر شبکه پاسارگاد، با اتکاء بر دانش فني و تجربيات به دست آمده توسط متخصصين آن در خلال پروژه هاي ملي و بين المللي، قصد دارد تا با گسترش روابط و تعاملات سازنده با شرکت ها، ارگان ها و سازمان هاي داخلي، نقشي مؤثر در پيش رفت و ارتقاء سطح صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور داشته باشد.

حضور مؤثر در صنعت فناوري اطلاعات کشور و نقش آفريني در ارتقاء و بهبود سطح فناوري اطلاعات کشور، از طريق دانش محوري، مديريت پويا، تکريم کارفرما و نيروهاي داخلي و دستيابي به استانداردهاي جهاني در انجام پروژه هاي محوله.

ارائه با کيفيت ترين و بهترين خدمات در حوزه صنعت فناوري اطلاعات، متناسب با نيازمندي هاي کارفرمايان و پيش رفت هاي روز دنيا، در راستاي تکريم و تقويت روابط با سازمان ها و ارگان هاي کشوري و کسب اعتماد آن ها.

شرکت فناروران عصر شبکه پاسارگاد، با توکل بر خداوند متعال و تکيه بر سرمايه هاي معنوي حاصل از تخصص، تعهد و تجربه کارکنان خود، سعي دارد تا ضمن نائل آمدن بر اهداف و چشم اندازهاي خود، به شئونات اخلاقي و اسلامي و ارزش هاي انساني، در تمامي مراحل و بخش ها، اعم از امانت داري، صداقت، سختکوشي، پشت کار، نيک انگاري، تعهد بر وظايف، کرامت و شرافت و... پايبند باشد.

راهبردهاي کلان شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد مبتني بر اهداف راهبردي شرکت، به شرح زير دسته بندي مي شود:

 • در نظر گرفتن بار کاري منطقي، متناسب با توان منابع انساني و برون سپاري بار کاري مازاد بر توان به بهترين، شايسته ترين و کارامدترين نيروهاي متخصص

 • توسعه منابع انساني متخصص و شايسته و به‌روز رساني و گسترش سطوح دانشي منابع انساني

 • گسترش تنوع خدمات با توجه به روند رشد تکنولوژيک در دنياي روز فناوري اطلاعات

 • گسترش حجم خدمات در حال ارائه ضمن حفظ کيفيت خدمات قابل ارائه مطابق با استانداردهاي جهاني

 • تأکيد بر گسترش و تقويت روابط سازنده با سازمان ها و ارگان هاي داخلي، در راستاي توسعه شرکت و ارتقاء سطح زيرساخت فناوري اطلاعات کارفرمايان

 • تأکيد بر قيمت گذاري منصفانه و رقابتي در مقابل خدمات قابل ارائه

 • تأکيد بر شناسايي نيازمندي هاي کليدي و غير کليدي کارفرمايان در حوزه فناوري اطلاعات، و هم سو سازي خدمات قابل ارائه در راستاي تحت پوشش قرار دادن اين نيازمندي ها

 • تأکيد بر اولويت بندي نيازمندي هاي کليدي و غير کليدي کارفرمايان متناسب با ظرفيت ها و دارايي هاي تکنولوژيک، مالي، نيروي انساني، سياست ها و راهبردها و... و سپس تصميم گيري مشارکتي در خصوص تعيين درجه اهميت فعاليت هاي قابل اجرا، با هدف افزايش حداکثري بهينگي طرح ها و پروژه هاي اجرايي حال و آينده يک نظام کسب و کاري

 • به‌کارگيري مؤثرتر از فناوري هاي روز جهان به جهت ارتقاء سطح تکنولوژيک زيرساخت هاي فناوري اطلاعات داخل کشور

 • تأکيد بر برنامه ريزي، بستر سازي مناسب و سپس انجام اقدامات لازم به جهت ارتقاء پارامترهاي کيفي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات داخلي، متناسب و منطبق با استانداردهاي جهاني و همچنين نيازمندي هاي کارفرمايان

 • نظر به برنامه ريزي، بستر سازي مناسب و سپس انجام اقدامات لازم به جهت ارتقاء ظرفيت هاي موجود و همچنين ايجاد زمينه مناسب در راستاي بهره برداري حداکثري از تمامي ظرفيت هاي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات داخلي از حيث منابع انساني، دارايي ها، فناوري ها و... متناسب با درخواست و نيازمندي هاي کارفرما در محدوده و خلال پروژه هاي جاري

 • تأکيد بر انجام پروژه هاي جاري با رويکردي جامع محور، که هر پروژه را به عنوان جزيي از يک حرکت کلي تر و تنها مرحله اي از يک چرخه حيات دائمي مي داند و مي بايست تأثيرات پروژه هاي جاري را بر ساير پروژه ها و ساير مراحل چرخه حيات را شفاف سازي نمود و اين تأثيرات را تا حد امکان بهبود بخشيد

 • نظر به ايجاد اتوماسيون در راستاي كنترل عمليات اجرايي، مستند سازي اطلاعات، فعاليت‌هاي توسعه، اجرا و نگهداري، و... به منظور ايجاد پايگاه اطلاعاتي به‌روز و متمرکز از مراحل انجام پروژه‌ها، دارايي‌ها و رخدادهاي شبکه به جهت استفاده در تصميم سازي ها و نيز در تسريع فرايندهاي بهينه سازي و توسعه هاي آتي.