سرورهای UCS C-Series Rack Servers

سرورهای UCS C-Series Rack Servers

سرورهای UCS C-Series Rack Servers

The cisco UCS® C-Series Rack Server are the most versatile, general-purpose enterprise infrastructure and application server in the industry. It is a high-density two-socket enterprise-class rack server that delivers industry-leading performance and efficiency for a wide range of enterprise workloads, including virtualization, collaboration, and bare-metal applications. The Cisco UCS C-Series Rack Servers can be deployed as standalone servers or as part of the Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS) to take advantage of Cisco’s standards-based unified computing innovations that help reduce customers’ total cost of ownership (TCO) and increase their business agility

 

Part Number

Description

Invoice

UCS C220 M3

استعلام قيمت / ثبت سفارش/  درخواست پيش فاکتور

UCSC-C220-M3S

UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, rail ki

UCSC-C220-M3S-CH

C220M3SFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk

UCSC-C220-M3S-CH2

C220M3SFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk

UCSC-C220-M3L

UCS C220 M3 LFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, w/ rail kit

UCSC-C220-M3L-CH

C220M3LFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk

UCSC-C220-M3L-CH2

C220M3LFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk

UCSC-C220-M3SBE=

UCS C220 M3 SFF TRC2 Server

UCSC-C220-M3S=

UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M3L=

UCS C220 M3 LFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M3S-RF

UCS C220 M3 SFF w/o CPU, HDD, PCIe, PSU,rail kit REFURBISHED

UCSC-C220-M3L-RF

UCS C220 M3 LFF w/o CPU,mem,HDD,PCIe,PSU,railkit REFURBISHED

UCSC-C220-M3SBE

UCS C220 M3S BE Server


UCSC-C220-M3SCH-RF

C220M3SFFw/oCPUMemHD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk REMANUFACTURED

UCSC-C220-M3SBE-RF

UCS C220 M3 SFF TRC2 Server REMANUFACTURED

UCS C220 M4

UCSC-C220-M4L-CH

UCS C220 M4 LFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS

UCSC-C220-M4L

UCS C220 M4 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M4L=

UCS C220 M4 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M4S-CH

UCS C220 M4 SFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS

UCSC-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M4S=

UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M4S-RF

UCS C220M4SFF w/oCPU,mem,HD,PCIe,PSU,rail kit REMANUFACTURED

UCSC-C220-M4L-RF

C220M4 LFF w/o CPU,mem,HD,PCIe, PSU, rail kit REMANUFACTURED

UCSC-C220-M4SCH-RF

M4 SFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS REMANUFACTURED

UCSC-C220-M4SNEBS=

UCS C220 M4 NEBS SFF 8HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkit

UCSC-C220-M4SNEBS

UCS C220 M4 NEBS SFF 8HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkit

UCS C220 M3

UCSC-C220-M3S

UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M3S-CH

C220M3SFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk

UCSC-C220-M3S-CH2

C220M3SFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk

UCSC-C220-M3S-CH2

UCS C220 M3 LFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, w/ rail kit

UCSC-C220-M3L-CH

C220M3LFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk

UCSC-C220-M3L-CH2

C220M3LFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk

UCSC-C220-M3SBE=

UCS C220 M3 SFF TRC2 Server

UCSC-C220-M3S=

UCS C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M3L=

UCS C220 M3 LFF w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C220-M3S-RF

UCS C220 M3 SFF w/o CPU, HDD, PCIe, PSU,rail kit REFURBISHED

UCSC-C220-M3L-RF

UCS C220 M3 LFF w/o CPU,mem,HDD,PCIe,PSU,railkit REFURBISHED

UCSC-C220-M3SBE

UCS C220 M3S BE Server

UCSC-C220-M3SCH-RF

C220M3SFFw/oCPUMemHD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk REMANUFACTURED

UCSC-C220-M3SBE-RF

UCS C220 M3 SFF TRC2 Server REMANUFACTURED

UCS C240 M3

UCSC-C240-M3S

UCS C240 M3 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, w/ rail kit, expdr

UCSC-C240-M3S2

UCS C240 M3 SFFw/oExpdr,CPU,mem,HD,PCIe,PSUw/rail kit,

UCSC-C240-M3S-CH

C240M3SFF2,w/o,CPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk

UCSC-C240-M3L

UCS C240 M3 LFF w/oCPU,mem,HD,PCIe,PSU w/ rail kit, expdr

UCSC-C240-M3S2-CH2

C240M3SFF2,w/o,CPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk

UCSC-C240-M3S-CH2

C240M3SFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk,Expdr

UCSC-C240-M3L-CH

C240M3LFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk,Expdr


UCSC-C240-M3L-CH2

C240M3LFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk,Expdr

UCSC-C240-M3S=

UCS C240 M3 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C240-M3S2=

UCS C240 M3 SFFw/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,rail kit

UCSC-C240-M3L=

UCS C240 M3 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C240-M3S-RF

UCS C240 M3 SFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,rail kit REFURBISHED

UCSC-C240-M3S2-RF

UCS C240 M3 SFFw/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,rail kit REFURBISHED

UCSC-C240-M3L-RF

UCS C240 M3 LFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,rail kit REFURBISHED

UCSC-C240-M3LCH-RF

LFF,w/oCPUMemHD,PCIePSUw/RlsHSnkBlnkExpdr REMANUFACTURED

UCSC-C240-M3SCH-RF

W/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk,Expdr REMANUFACTURED

UCS C240 M4

UCSC-C240-M4S2

UCS C240 M4 SFF 16 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt w/expndr

UCSC-C240-M4SX

UCS C240 M4 SFF 24 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt w/expndr

UCSC-C240-M4S

UCS C240 M4 SFF 8 HD w/o expdr,CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt

UCSC-C240-M4SX-CH

UCS C240 M4 24HD SFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS

UCSC-C240-M4SX=

UCS C240 M4 SFF 24 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,rail w/expndr

UCSC-C240-M4S2-CH

UCS C240 M4 16HD SFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS

UCSC-C240-M4S=

UCS C240 M4 SFF 8 HD w/o expdr,CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt

UCSC-C240-M4S2=

UCS C240 M4 SFF 16 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,rail w/expndr

UCSC-C240-M4S-CH

UCS C220 M4 SFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS

UCSC-C240-M4L

UCS C240 M4 LFF 12 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt w/expdr

UCSC-C240-M4L-CH

UCS C240 M4 12HD LFF w/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,railkt,HS

UCSC-C240-M4L=

UCS C240 M4 LFF 12 HD w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS,rail w/expdr

UCSC-C240-M4SNEBS=

UCS C240M4 NEBS SFF 16HD w/o expdr,CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt

UCSC-C240-M4SNEBS

UCS C240M4 NEBS SFF 16HD w/o expdr,CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt

UCSC-C240-M4SX-RF

C240M4SFF24HDw/oCPUmemHD,PCIePSrail w/expndr REMANUFACTURED

UCSC-C240-M4S2-RF

SFF16HD w/o CPU,mem,HD,PCIePS,railkt w/expndr REMANUFACTURED

UCSC-C240-M4S-RF


SFF 8 HD w/o expdr,CPU,mem,HD,PCIe,PS,railkt REMANUFACTURED

UCSC-C240-M4L-RF

M4LFF 12 HDw/oCPU,mem,HD,PCIe,PS,rail w/expdr REMANUFACTURED

UCS C240 M3

UCSC-C240-M3S

UCS C240 M3 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, w/ rail kit, expdr

UCSC-C240-M3S2

UCS C240 M3 SFFw/oExpdr,CPU,mem,HD,PCIe,PSUw/rail kit

UCSC-C240-M3S-CH

C240M3SFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk,Expdr

UCSC-C240-M3S2-CH

C240M3SFF2,w/o,CPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk

UCSC-C240-M3L

UCS C240 M3 LFF w/oCPU,mem,HD,PCIe,PSU w/ rail kit, expdr

UCSC-C240-M3S2-CH2

C240M3SFF2,w/o,CPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk

UCSC-C240-M3S-CH2

C240M3SFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk,Expdr

UCSC-C240-M3L-CH

C240M3LFF,w/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk,Expdr

UCSC-C240-M3L-CH2

C240M3LFF,w/oCPU,HSnk,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,Blnk,Expdr

UCSC-C240-M3S=

UCS C240 M3 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C240-M3S2=

UCS C240 M3 SFFw/o CPU,mem,HD,PCIe,PSU,rail kit

UCSC-C240-M3L=

UCS C240 M3 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

UCSC-C240-M3SCH-RF

W/oCPU,Mem,HD,PCIe,PSU,w/Rls,HSnk,Blnk,Expdr REMANUFACTURED

UCSC-C460-M4

UCSC-C460-M4=

UCS C460 M4 base chassis w/o CPU/DIMM/HDD

UCSC-C460-M4

UCS C460 M4 base chassis w/o CPU/DIMM/HDD

UCSC-C460-M4-CH

UCS C460 M4 base w/o CPU, Heatsinks,Mem,HDD,PS

UCSC-C460-M4-RF

UCS C460 M4 base chassis w/o CPU/DIMM/HDD REMANUFACTURED

«جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از ليست کامل تجهيزات با واحد بازرگاني شرکت تماس حاصل فرماييد»