لایسنس ISE سیسکو | Cisco ISE Licensing

لایسنس ISE سیسکو | Cisco ISE Licensing

لایسنس ISE سیسکو

Cisco ISE Licensing

 

تنوع و تفکیک لايسنس هاي قابل سفارش در سامانه ISE شرکت سيسکو ( لایسنس ISE سیسکو )، اين امکان را ميسر نموده است که بر اساس سیاست ها و نيازمندي های سازمان، و قابليت هاي مورد انتظار در سامانه Cisco ISE، لايسنس هاي مربوطه انتخاب گردند

لایسنس ISE سیسکو

:در اين راستا گروه لايسنس هاي قابل انتخاب شامل موارد زير مي باشد

  • ISE Base only
  • ISE Base and Plus
  • ISE Base and Apex
  • ISE Base and Device Administration
  • ISE Base, Plus, Apex, and Device Administration
  • ISE Base, Plus, Apex and AnyConnect Apex

 

بدين ترتيب بعد از سپري شدن بازه زماني آزمايشي90 روزه (Evaluation) لايسنس ISE سيسکو، لازم است بر اساس تعداد نودهاي فعال در سامانه ISE سيسکو، لايسنس Base تهيه گردد. همچنين براي فعال سازي قابليت هاي بيشتر، لايسنس ISE با شناسه Plus و يا لايسنس ISE با شناسه Apex قابل سفارش خواهند بود. ( لایسنس ISE سیسکو )

کليه لايسنس هاي ISE در نود اصلي مديريت سامانه (PAN) بارگذاري (Upload) شده و از اين طريق در دسترس ساير نودهاي Cluster خواهند بود. لارم به ذکر است مديريت و کنترل لايسنس هاي ISE سيسکو تنها توسط نود PAN صورت گرفته و بنابراین نيازي به تأمين لايسنس مجزا براي ساير نودهاي ISE Cisco نمي باشد.

مشاوره خرید لایسنس ISE سیسکو

لطفاً جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص انواع لایسنس ISE سیسکو و لايسنس هاي Cisco ISE قابل ارائه توسط شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، با تيم فنی/بازرگاني شرکت تماس حاصل فرماييد.

Part Number

Description

Invoice

Firewall Cisco License

 

 L-ISE-BSE-100=

Cisco Identity Services Engine 100 EndPoint Base License

استعلام قيمت / ثبت سفارش/  درخواست پيش فاکتور

 L-ISE-BSE-250=

Cisco Identity Services Engine 250 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-500=

Cisco Identity Services Engine 500 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-1500=

Cisco Identity Services Engine 1500 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-1K=

Cisco Identity Services Engine 1000 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-2500=

Cisco Identity Services Engine 2500 EndPoint Base License  

 L-ISE-BSE-10K=

Cisco Identity Services Engine 10000 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-25K=

Cisco Identity Services Engine 25000 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-3500=

Cisco Identity Services Engine 3500 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-5K=

Cisco Identity Services Engine 5000 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-50K=

Cisco Identity Services Engine 50000 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-100K=

Cisco Identity Services Engine 100000 EndPoint Base License

 L-ISE-BSE-100-M=

Cisco ISE 100 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-250-M=

Cisco ISE 250 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-1500-M=

Cisco ISE 1500 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-1K-M=

Cisco ISE 1000 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-500-M=

Cisco ISE 500 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-2500-M=

Cisco ISE 2500 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-10K-M=

Cisco ISE 10000 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-25K-M=

Cisco ISE 25000 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-3500-M=

Cisco ISE 3500 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-5K-M=

Cisco ISE 5000 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-50K-M=

Cisco ISE 50000 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-100K-M=

Cisco ISE 100000 EndPoint Base Migration License

 L-ISE-BSE-250K=

Cisco Identity Services Engine 250000 EndPoint Base License

 L-ISE-ADV-S-100=

Cisco ISE 100 EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-50K=

Cisco ISE 50K EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-2500=

Cisco ISE 2500 EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-1500=

Cisco ISE 1500 EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-25K=

Cisco ISE 25K EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-10K=

Cisco ISE 10K EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-3500=

Cisco ISE 3500 EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-100K=

Cisco ISE 100K EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-1K=

Cisco ISE 1K EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-5K=

Cisco ISE 5K EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-500=

Cisco ISE 500 EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-ADV-S-250=

Cisco ISE 250 EndPoint Advanced Subscription License

 L-ISE-MU-S-2500=

Cisco ISE 2500 EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-250K=

Cisco ISE 250K EndPoint Mobility Upgd Subscription License

 L-ISE-MU-S-1K=

Cisco ISE 1K EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-5K=

Cisco ISE 5K EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-3500=

Cisco ISE 3500 EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-25K=

Cisco ISE 25K EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-1500=

Cisco ISE 1500 EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-100K=

Cisco ISE 100K EndPoint Mobility Upgd Subscription License

 L-ISE-MU-S-250=

Cisco ISE 250 EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-50K=

Cisco ISE 50K EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-10K=

Cisco ISE 10K EndPoint Mobility Upgrd Subscription License

 L-ISE-MU-S-100=

Cisco ISE 100 EndPoint Mobility Upgd Subscription License

 L-ISE-PLS-S-5K=

Cisco ISE 5K Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-1K=

Cisco ISE 1K Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-250K=

Cisco ISE 250K Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-500=

Cisco ISE 500 Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-10K=

Cisco ISE 10K Endpoint Plus Subscription License

 L -ISE-PLS-S-100K=

Cisco ISE 100K Endpoint Plus Subscription License

 L- ISE-PLS-S-250=

Cisco ISE 250 Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-2500=

Cisco ISE 2500 Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-50K=

Cisco ISE 50K Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-3500=

Cisco ISE 3500 Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-100=

Cisco ISE 100 Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-25K=

Cisco ISE 25K Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-PLS-S-1500=

Cisco ISE 1500 Endpoint Plus Subscription License

 L-ISE-APX-S-250K=

Cisco ISE 250K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-50K=

Cisco ISE 50K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-5K=

Cisco ISE 5K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-500=

Cisco ISE 500 Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-10K=

Cisco ISE 10K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-1500=

Cisco ISE 1500 Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-25K=

Cisco ISE 25K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-250=

Cisco ISE 250 Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-3500=

Cisco ISE 3500 Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-100K=

Cisco ISE 100K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-100=

Cisco ISE 100 Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-2500=

Cisco ISE 2500 Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-APX-S-1K=

Cisco ISE 1K Endpoint Apex Subscription License

 L-ISE-TACACS=

Cisco ISE Device Admin License

 L-ISE-BSE-150

Cisco ISE 150 Endpoint Base License

 L-ISE-IPSEC

Identity Services Engine IPsec

 L-ISE-PIC-UPG=

ISE Passive Identity Connector Upgrade - 300.000 session

«جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از ليست کامل تجهيزات با واحد بازرگاني شرکت تماس حاصل فرماييد»