سرويس هاي ارزش افزوده (VAS)

سرویس­ های ارزش افزوده، مجموعه سرویس­ هایی هستند که هدف آن­ها، افزایش چابکی کسب و کار می­ باشد. این دسته از سرویس ­ها، که امروزه شرکت­ های تولیدکنندگان فناوری، توجه و تمرکز ویژه­ ای بر روی آن دارند، سعی دارند تا نیازمندی­ های نوین نظام ­های کسب و کار پیچیده امروزی را به شیوه­ای مؤثرتر، تحت پوشش قرار دهند.
 
مهم ­ترین مجموعه خدماتی که شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه سرویس­ های ارزش افزوده ارائه می­ دهد، در زمینه‌های Voice Over IP (VoIP)، Video Conference (VC)، Collaboration و… خلاصه می­ شود.

جایگاه