شبکه هاي گسترده (WAN)

شبکه­ های گسترده WAN امروزی، متناسب با افزایش پیچیدگی­ های ماهیت کسب و کارها و در نتیجه افزایش نیازهای کسب و کاری، رشد نموده ­اند و دیگر تنها محدود به انتقال ترافیک­ های سازمانی نمی­ باشند. طی دهه اخیر، فناوری­ ها و راهکارهای زیادی توسط شرکت­ های تولید کننده فناوری ارائه گردیده­ است، که هدف آن­ها افزایش پویایی محیط­ های شبکه گسترده در پاسخ­گویی به نیازمندی­ های کسب و کاری سازمان­ های نوین بوده است. از جمله این فناوری­ ها، می توان به آماده­ سازی بستر زیرساختی شبکه گسترده به جهت انتقال ترافیک­ های بلادرنگ مانند Voice و Video مبتنی بر راهکارهای ظرفیت­ پذیری و کیفیت سرویس، ارائه راهکارهای مختلف در راستای افزایش در دسترس­ پذیری، به جهت تداوم کسب و کار در شرایط بحرانی در سطوح مختلف، راهکارهای نوین امن ­سازی بستر شبکه گسترده و… اشاره نمود.

جايگاه

تصمیم ­گیری به جهت انتخاب این راهکارها، تصمیماتی ساده نمی ­باشند و به جهت نیل به بیشینگی بهره­ وری، می­ بایست در چارچوب­ های مهندسی، متناسب با نیازمندی ­ها، سیاست­ ها و محدودیت­ های هر کارفرما، به صورت خاص منظوره اتخاذ گردند.

رويکرد شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در انجام پروژه­ هاي فناوري اطلاعات در تمامي حوزه­ هاي فني، مبني بر ايجاد متدولوژي­ هاي يکپارچه و ماژولار است. اين متدولوژي­ ها بر مهندسي­ سازي رفتار يک سيستم جامع، در چرخه­ هاي عمر سيستم تأکيد دارند.

پروژه­ هايي که در زمينه شبکه گسترده (WAN) نيز انجام مي­ شوند، از اين قاعده مستثنا نيستند و رويکرد کلان شرکت در رابطه با اين پروژه­ ها به همين صورت است.

بدين ترتيب، با اتکا بر چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي دست يافته است، تا راهکارهاي جامع را به طور کامل، از ابتدا تعريف نموده، آن را طراحي و پياده سازي نمايد و پس از آن به بهينه­ سازي و پشتيباني راهکارها بپردازد.

همچنين، با استفاده از چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي نيز دست يافته است، تا به اقتضا بر شرايط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل يک پروژه را به تنهايي، بدون اين­که در ساير فازها و مراحل درگير باشد، با اخذ ورودي­ هاي اطلاعاتي لازم از فعاليت­ هاي انجام شده پيشين و ارائه خروجي­ هاي اطلاعاتي لازم به جهت ادامه کار توسط تيم فني ديگر، انجام دهد.

استفاده از اين چنين رويکرد مشترکي، در تناقض با نيازمندي­ ها و فعاليت­هاي فني پروژه از ديدگاه فاز­هاي کلان نبوده و تفاوت­ هاي تکنولوژيک و فني پروژه­هايي که در اين حوزه (حوزه شبکه گسترده) انجام مي­ پذيرند، تنها بر روي فعاليت­ هاي درون فازهاي مختلف تأثيرگذار خواهند بود، نه در متدولوژي و رويکرد کلان انجام پروژه.

در اين خصوص، به جهت کسب اطلاعات بيش­تر در رابطه با نحوه فعاليت­ ها و خدمات شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه پروژه­ هاي شبکه گسترده (WAN) مي­ توانيد بر روي لينک ­هاي زير کليک نماييد.