سرويس هاي تحت شبکه

امروزه سازمان ها از سرویس‌های متعددی پشتیبانی می‌کنند که در مجموع کلیه نیازهای برنامه‌های کاربردی موجود در سازمان ها توسط این سرویس‌ها بر‌آورده می‌شود. در این راستا سرویس های تحت شبکه شامل تمامی مشخصاتی است که برای ارائه سرویس های هدف سازمان و نیز عملیاتی شدن کلیه سرویس‌های آن مورد نیاز می باشد.

جايگاه

بدین ترتیب در ارتباط با اهداف کمی و کیفی سازمان ها و همراستا با سبد سرویس های تعیین شده در نظام کسب و کار سازمان ها، سرویس های تحت شبکه همواره مأموریت و نقش حیاتی را بر عهده خواهند داشت.در این راستا سطح مطلوبیت کیفی سرویس های تحت شبکه از لحاظ معماری، مشخصات فنی، شاخص های عملکردی و … همواره می تواند اثر بخشی و بهینگی سرویس های کسب و کاری سازمان را  به صورت چشم گیری افزایش دهد.

رويکرد شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در انجام پروژه­ هاي فناوري اطلاعات در تمامي حوزه­ هاي فني، مبني بر ايجاد متدولوژي­ هاي يکپارچه و ماژولار است. اين متدولوژي­ ها بر مهندسي­ سازي رفتار يک سيستم جامع، در چرخه­ هاي عمر سيستم تأکيد دارند.

پروژه­ هايي که در زمينه سرويس­ هاي تحت شبکه نيز انجام مي­ شوند، از اين قاعده مستثنا نيستند و رويکرد کلان شرکت در رابطه با اين پروژه­ ها به همين صورت است.

بدين ترتيب، با اتکا بر چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي دست يافته است، تا راهکارهاي جامع را به طور کامل، از ابتدا تعريف نموده، آن را طراحي و پياده سازي نمايد و پس از آن به بهينه­ سازي و پشتيباني راهکارها بپردازد.

همچنين، با استفاده از چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي نيز دست يافته است، تا به اقتضا بر شرايط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل يک پروژه را به تنهايي، بدون اين­که در ساير فازها و مراحل درگير باشد، با اخذ ورودي­ هاي اطلاعاتي لازم از فعاليت­ هاي انجام شده پيشين و ارائه خروجي­ هاي اطلاعاتي لازم به جهت ادامه کار توسط تيم فني ديگر، انجام دهد.

استفاده از اين چنين رويکرد مشترکي، در تناقض با نيازمندي­ ها و فعاليت­ هاي فني پروژه از ديدگاه فاز­هاي کلان نبوده و تفاوت­ هاي تکنولوژيک و فني پروژه­ هايي که در اين حوزه (حوزه سرويس ­هاي تحت شبکه) انجام مي­ پذيرند، تنها بر روي فعاليت­ هاي درون فازهاي مختلف تأثيرگذار خواهند بود، نه در متدولوژي و رويکرد کلان انجام پروژه.

در اين خصوص، به جهت کسب اطلاعات بيش­تر در رابطه با نحوه فعاليت ­ها و خدمات شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه پروژه­ هاي سرويس ­هاي تحت شبکه مي ­توانيد بر روي لينک ­هاي زير کليک نماييد.