مرکز عملیات امنیت SOC - طراحی و پیاده سازی SOC

مرکز عملیات امنیت SOC

طراحی و پیاده سازی SOC (مرکز عملیات امنیت) با توجه به اهمیت روز افزون مقوله امنیت شبکه در دنیای فناوری اطلاعات، یکی از رویکردهای مهم در خصوص ایمن سازی زیر ساخت های فناوری اطلاعات، ایجاد نظام های واحد و یکپارچه مدیریت امنیت اطلاعات، در کنار استفاده از فناوری های امنیتی است.
بدین ترتیب، یکی از اقداماتی که بسیاری از نظام های کسب و کاری در خصوص مدیریت امنیت اطلاعات انجام می‌دهند، راه اندازی SOC یا همان مراکز عملیات امنیت SOC است.
هدف از راه اندازی SOC شناسایی رخدادهای امنیتی در سطح کل زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان، دسته بندی، طبقه بندی تهدیدات و مستند سازی رخدادهای امنیتی و تحلیل و آنالیز این وقایع به جهت اتخاد تصمیمات لازم در راستای بهبود سطح امنیت می‌باشد.
فلسفه وجودی راه اندازی مرکز عملیات امنیت SOC اهمیت جایگاه آنها را در یک نظام واحد و یکپارچه مدیریت امنیت، نمایان می‌سازد.

راه اندازی و پیاده سازی SOC

پیاده سازی SOC به جهت نیل به چنین هدفی، در مراکز عملیات امنیت از سه ماژول عمده تشکیل شده اند:
ماژول اول)
شامل زیر ساخت و تجهیزات فنی است که از تولیدکنندگان پیام های مربوط به رخدادهای امنیتی، تجهییزات جمع آوری و طبقه بندی اولیه اطلاعات، پایگاه های داده، نگهداری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و … تشکیل شده اند.
ماژول دوم)
شامل فرآیندها و کارکردهای تعریف شده، دستورالعمل ها، روال ها و نحوه انجام فعالیت ها و عملیات امنیتی توسط کارشناسان مرکز عملیات امنیت و متخصصین مرکز پیاده سازی SOC است.
ماژول سوم)
شامل نیروهای انسانی مرکز SOC و ساختار سازمانی و سلسله مراتب های موجود به جهت انجام فعالیت ها و عملیات در مراکز SOC است.

مزایای پیاده سازی SOC

به طور کلی، پیاده سازی SOC در سازمان ها و نظام های کسب و کار، باعث افزایش عمومی و جزیی سطح آگاهی سازمان از وقایع امنیتی می‌شود که این امر دارای مزایای متعددی برای سازمان می‌باشد. از مهمترین مزایای ایجاد مراکز عملیات امنیت SOC در یک سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • جلوگیری از بروز فجایع امنیتی در سازمان ها
  • کاهش اختلالات سرویس های کسب و کار که به دلیل بروز رخدادهای غیر مجاز امنیتی رخ میدهند
  • کاهش مخاطرات و ریسک های امنیتی
  • جلوگیری از دست رفتن اطلاعات سازمانی و یا تغییرات فیر مجاز در اطلاعات سازمانی
  • افزایش چشم گیر آمادگی سازمان به جهت مقابله با مخاطرات امنیتی
  • افزایش آگاهی و بینش جامع سازمانی در رابطه با رخدادهای مرتبط با امنیت

مشاوره، طراحی و راه اندازی SOC

رویکرد شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد (FASP) در انجام پروژه های فناوری اطلاعات در تمامی حوزه های فنی، مبتنی بر ایجاد متدولوژی های یکپارچه و ماژولار است. این متدولوژی ها بر مهندسی رفتار یک سیستم جامع، در چرخه های عمر سیستم تاکید دارند.
پروژه هایی که در زمینه مراکز عملیات امنیت و پیاده سازی SOC نیز انجام می‌شوند، از این قاعده مستثنا نیستند و رویکرد کلان شرکت در رابطه با این پروژه ها به همین صورت است.
بدین ترتیب، با اتکا بر چنین رویکردی، شرکت به این توانایی دست یافته است، تا راهکارهای جامع را به طور کامل، از ابتدا تعریف نموده، آن را طراحی و پیاده سازی نماید و پس از آن به بهینه سازی و پشتیبانی راهکارها بپردازد.
همچنین، با استفاده از چنین رویکردی، شرکت به این توانایی نیز دست یافته است، تا به اقتضا بر شرایط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل یک پروژه را به تنهایی، بدون این­که در سایر فازها و مراحل درگیر باشد، با اخذ ورودی­ های اطلاعاتی لازم از فعالیت­ های انجام شده پیشین و ارائه خروجی­ های اطلاعاتی لازم به جهت ادامه کار توسط تیم فنی دیگر، انجام دهد.
استفاده از این چنین رویکرد مشترکی، در تناقض با نیازمندی ­ها و فعالیت ­های فنی پروژه از دیدگاه فاز­های کلان نبوده و تفاوت­ های تکنولوژیک و فنی پروژه­ هایی که در این حوزه (راه اندازی SOC) انجام می­ پذیرند، تنها بر روی فعالیت­ های درون فازهای مختلف تأثیرگذار خواهند بود، نه در متدولوژی و رویکرد کلان انجام پروژه.
در این خصوص به جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه فعالیت ها و خدمات شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه پروژه های مراکز عملیات امنیت و پیاده سازی SOC می‌توانید برروی لینک های زیر کلیک نمایید.