راه اندازی و پیاده سازی SOC ، مشاوره و طراحی SOC

راه اندازی و پیاده سازی SOC

راه اندازی SOC با توجه به اهمیت روز افزون مقوله امنیت شبکه در دنیای فناوری اطلاعات، پیاده سازی SOC یکی از رویکردهای مهم در خصوص امن سازی زیر ساخت های فناوری اطلاعات، ایجاد نظام های واحد و یکپارچه مدیریت امنیت اطلاعات، در کنار استفاده از فناوری های امنیتی است.
بدین ترتیب، یکی از اقداماتی که بسیاری از نظام های کسب و کاری در خصوص مدیریت امنیت اطلاعات انجام می‌دهند، پیاده سازی SOC یا همان راه اندازی مراکز SOC است. هدف از پیاده سازی SOC شناسایی رخدادهای امنیتی در سطح کل زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان، دسته بندی، طبقه بندی و مستند سازی رخدادهای امنیتی و تحلیل و آنالیز این وقایع به جهت اتخاد تصمیمات لازم در راستای بهبود سطح امنیت می‌باشد. فلسفه وجودی راه اندازی SOC اهمیت جایگاه آنها را در یک نظام واحد و یکپارچه مدیریت امنیت، نمایان می‌سازد.

راه اندازی و پیاده سازی SOC

پیاده سازی SOC

مشاوره و طراحی SOC

پیاده سازی SOC به جهت نیل به چنین هدفی، در مراکز SOC از سه ماژول عمده تشکیل شده اند:

ماژول اول شامل زیر ساخت و تجهیزات فنی است که از تولیدکنندگان پیام های مربوط به رخدادهای امنیتی، تجهییزات جمع آوری و طبقه بندی اولیه اطلاعات، پایگاه های داده نگهداری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و ... تشکیل شده اند.

ماژول دوم، شامل فرآیندها و کارکردهای تعریف شده، دستورالعمل ها، روال ها و نحوه انجام فعالیت ها و عملیات امنیتی توسط کارشناسان راه اندازی SOC و متخصصین مرکز پیاده سازی SOC است.

ماژول سوم، شامل نیروهای انسانی مرکز SOC و ساختار سازمانی و سلسله مراتب های موجود به جهت انجام فعالیت ها و عملیات در مراکز SOC است.

مزایای پیاده سازی SOC

به طور کلی، پیاده سازی SOC در سازمان ها و نظام های کسب و کار، باعث افزایش عمومی و جزیی سطح آگاهی سازمان از وقایع امنیتی می‌شود که این امر دارای مزایای متعددی برای سازمان می‌باشد. از مهمترین مزایای ایجاد مراکز SOC در یک سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جلوگیری از بروز فجایع امنیتی در سازمان ها
  • کاهش اختلالات سرویس های کسب و کار که به دلیل بروز رخدادهای غیر مجاز امنیتی رخ میدهند
  • کاهش مخاطرات و ریسک های امنیتی
  • جلوگیری از دست رفتن اطلاعات سازمانی و یا تغییرات فیر مجاز در اطلاعات سازمانی
  • افزایش چشم گیر آمادگی سازمان به جهت مقابله با مخاطرات امنیتی
  • افزایش آگاهی و بینش جامع سازمانی در رابطه با رخدادهای مرتبط با امنیت
رویکرد شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد در انجام پروژه های فناوری اطلاعات در تمامی حوزه های فنی، مبتنی بر ایجاد متدولوژی های یکپارچه و ماژولار است. این متدولوژی ها بر مهندسی رفتار یک سیستم جامع، در چرخه های عمر سیستم تاکید دارند.
پروژه هایی که در زمینه مراکز عملیات امنیت و پیاده سازی SOC نیز انجام می‌شوند، از این قاعده مستثنا نیستند و رویکرد کلان شرکت در رابطه با این پروژه ها به همین صورت است.
بدین ترتیب، با اتکا بر چنین رویکردی، شرکت به این توانایی دست یافته است، تا راهکارهای جامع را به طور کامل، از ابتدا تعریف نموده، آن را طراحی و پیاده سازی نماید و پس از آن به بهینه سازی و پشتیبانی راهکارها بپردازد.

همچنين، با استفاده از چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي نيز دست يافته است، تا به اقتضا بر شرايط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل يک پروژه را به تنهايي، بدون اين­که در ساير فازها و مراحل درگير باشد، با اخذ ورودي­ هاي اطلاعاتي لازم از فعاليت­ هاي انجام شده پيشين و ارائه خروجي­ هاي اطلاعاتي لازم به جهت ادامه کار توسط تيم فني ديگر، انجام دهد.

استفاده از اين چنين رويکرد مشترکي، در تناقض با نيازمندي ­ها و فعاليت ­هاي فني پروژه از ديدگاه فاز­هاي کلان نبوده و تفاوت­ هاي تکنولوژيک و فني پروژه­ هايي که در اين حوزه (راه اندازی SOC) انجام مي­ پذيرند، تنها بر روي فعاليت­ هاي درون فازهاي مختلف تأثيرگذار خواهند بود، نه در متدولوژي و رويکرد کلان انجام پروژه.

در این خصوص به جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه فعالیت ها و خدمات شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه پروژه های مراکز عملیات امنیت و پیاده سازی SOC می‌توانید برروی لینک های زیر کلیک نمایید.