مرکز مديريت يکپارچه شبکه

گستردگي زيرساخت­ هاي فناوري اطلاعات امروزي باعث شده است تا مديريت و مانيتورينگ اجزاي مختلف زيرساخت فناوري اطلاعات از اهميت و جايگاه ويژه­اي برخوردار گردد. بديهي است که کسب اطلاعات زنده از وضعيت اجزاي مختلف يک بستر زيرساختي، باعث افزايش بهره­ وري کلي آن مي­ شود، چرا که با استفاده از مديريت و مانيتورينگ اين اجزا، نه تنها باعث کاهش زمان ميان بروز اختلال و برطرف نمودن اختلال مي­ شود، بلکه انجام بسياري از فعاليت ­هاي پيش­گيرانه را نيز ممکن مي­ سازد، به گونه­ اي که با بررسي و تحليل وضعيت­ هاي يک جزء بتوان نياز به انجام فعاليت­ هاي نگهداري را تشخيص داد.

يکي از رويکردهاي رو به گسترش در حوزه مديريت و مانيتورينگ، ايجاد مراکز مديريت و مانيتورينگ يکپارچه است، که در آن­ها تمامي اجزاي زيرساخت فناوري اطلاعات در حوزه­ هاي مشخص به همراه متعلقات آن­ها از جنبه­ هاي گوناگون مديريت و مانيتور مي­شوند. نمونه­ هايي از اين مراکز، مراکز مديريت يکپارچه مي­ باشند.

جایگاه

رويکرد شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در انجام پروژه­ هاي فناوري اطلاعات در تمامي حوزه­ هاي فني، مبني بر ايجاد متدولوژي­ هاي يکپارچه و ماژولار است. اين متدولوژي­ ها بر مهندسي­ سازي رفتار يک سيستم جامع، در چرخه­ هاي عمر سيستم تأکيد دارند.

پروژه­ هايي که در زمينه مراکز مديريت يکپارچه شبکه نيز انجام مي­ شوند، از اين قاعده مستثنا نيستند و رويکرد کلان شرکت در رابطه با اين پروژه­ ها به همين صورت است.

بدين ترتيب، با اتکا بر چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي دست يافته است، تا راهکارهاي جامع را به طور کامل، از ابتدا تعريف نموده، آن را طراحي و پياده سازي نمايد و پس از آن به بهينه­ سازي و پشتيباني راه کارها بپردازد.

همچنين، با استفاده از چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي نيز دست يافته است، تا به اقتضا بر شرايط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل يک پروژه را به تنهايي، بدون اين­که در ساير فازها و مراحل درگير باشد، با اخذ ورودي­ هاي اطلاعاتي لازم از فعاليت­ هاي انجام شده پيشين و ارائه خروجي­ هاي اطلاعاتي لازم به جهت ادامه کار توسط تيم فني ديگر، انجام دهد.

استفاده از اين چنين رويکرد مشترکي، در تناقض با نيازمندي­ ها و فعاليت­ هاي فني پروژه از ديدگاه فاز­هاي کلان نبوده و تفاوت­ هاي تکنولوژيک و فني پروژه­ هايي که در اين حوزه (حوزه مديريت يکپارچه شبکه) انجام مي­ پذيرند، تنها بر روي فعاليت­ هاي درون فازهاي مختلف تأثيرگذار خواهند بود، نه در متدولوژي و رويکرد کلان انجام پروژه.

در اين خصوص، به جهت کسب اطلاعات بيش­تر در رابطه با نحوه فعاليت­ ها و خدمات شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه پروژه­ هاي مديريت يکپارچه شبکه مي ­توانيد بر روي لينک ­هاي زير کليک نماييد.