مهندسي مجدد و بهينه سازي مراکز تماس (Contact Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي مراکز تماس به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي مرکز تماس (Contact Center)

 • بهينه سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي مرکز تماس
 • بهينه سازي ساختار پيام رساني يکپارچه (Unified Messaging)
 • بهينه سازي ساختار ماژول ACD و توزيع تماس ها بر اساس مهارت ها
 • بهينه سازي ساختار ماژول هاي IVR ، CTI و ضبط مکالمات
 • بهينه سازي ساختار ماژول هاي Fax ، Mail ، Wallboard و Web
 • بهينه سازي ساختار ماژول هاي Voice Portal و SMS Gateway
 • بهينه سازي ساختار ماژول پرسش و پاسخ (شکايات و انتقادات)
 • بهينه سازي ساختار ارتباط با سامانه CRM
 • بهينه سازي ساختار امنيت و سياست هاي امنيتي مرکز تماس
 • بهينه سازي ساختار مديريت، مانيتورينگ و گزارش گيري در مرکز تماس

   بهينه سازي سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • بهينه سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • بهينه سازي ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • بهينه سازي ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • بهينه سازي ماژول Web و گزارش گيري
 • بهينه سازي ماژول SMS و ارسال آلارم
 • بهينه سازي ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • بهينه سازي ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • بهينه سازي ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • بهينه سازي ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • بهينه سازي ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ