مشاوره و نظارت مراکز تماس (Contact Center)

يکي از رويکردهاي عمومي، به جهت هر چه بهتر پيش­برد امور کلان فعاليت­ ها و پروژه­ ها، استفاده از خدمات مشاوره­اي-نظارتي، توسط سازمان­ ها و نظام­ هاي مختلف کسب و کاري است. اين رويکرد به خصوص، در رابطه با نظام­ هاي کسب و کاري که از زيرساخت فناوري اطلاعاتي با پيچيدگي­ ها و تنوع زيادي، متناسب با نيازمندي­ هاي روز فناوري اطلاعاتي دنيا برخوردار هستند، مشاهده مي ­شود.

بدين ترتيب، لازم است تا افراد ثالثي که در چنين جايگاه­ هايي قرار دارند، از تجربه و دانش فني ويژه و ديدگاه­ هاي خاصي برخوردار باشند. چرا که اين گونه افراد، نقش به سزا و مؤثري در کيفيت و کارامدي فعاليت­ها و پيش­برد پروژه­ ها ايفا مي­ نمايند و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم مهمي در فرايندهاي تصميم­ گيري مديريتي-فني خواهند داشت.

در اين راستا، شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، با اتکا بر توان و تجربه فني بالاي خود و همچنين آگاهي از خصوصيات و مشخصه ­هاي زيرساخت­ هاي روز فناوري اطلاعات دنيا، در داخل کشور و همچنين خارج از کشور، اين توانايي را دارد تا خدمات ارزنده­ اي، در حوزه مراکز تماس (Contact Center) ارائه نمايد.