تحليل و آناليز سرویس های تحت شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي تحت شبکه  به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز ساختار سرورها و سرويس هاي تحت شبکه

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز معماري منطقي/فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس سرور اختصاصي (Dedicated Hosting)
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس Collocaton Hosting
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس (HPC (High Performance Computing
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس اسکنر آسيب پذيري خودکار (Auto Vulnerability Scanner)
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس Load Balancer
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس NTP و فايروال مجازي (vFirewall)
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي Collaboration suite
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي (Mirror (Replication
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي Email ، DHCP ، DNS ، FTP ، WSUS و ...
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس آنتي ويروس (Anti-virus)
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس مديريت حسابرسي کاربران اينترنتي
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ساختار SaaS
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ابرهاي خصوصي (Private Cloud)
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر Hybrid Cloud
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت سرويس هاي تحت شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت سرويس هاي تحت شبکه

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT