طراحي سرویس های تحت شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي سرورها و سرويس هاي تحت شبکه  به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي سرورها و سرويس هاي تحت شبکه

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي معماري منطقي/فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • طراحي ساختار سرويس سرور اختصاصي (Dedicated Hosting)
 • طراحي ساختار سرويس Collocaton Hosting
 • طراحي ساختار سرويس (HPC (High Performance Computing
 • طراحي ساختار سرويس اسکنر آسيب پذيري خودکار (Auto Vulnerability Scanner)
 • طراحي ساختار سرويس Load Balancer
 • طراحي ساختار سرويس NTP و فايروال مجازي (vFirewall)
 • طراحي ساختار سرويس هاي Collaboration suite
 • طراحي ساختار سرويس هاي (Mirror (Replication
 • طراحي ساختار سرويس هاي Email ، DHCP ، DNS ، FTP ، WSUS و ...
 • طراحي ساختار سرويس آنتي ويروس (Anti-virus)
 • طراحي ساختار سرويس مديريت حسابرسي کاربران اينترنتي
 • طراحي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ساختار SaaS
 • طراحي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ابرهاي خصوصي (Private Cloud)
 • طراحي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر Hybrid Cloud
 • طراحي ساختار امنيت سرويس هاي تحت شبکه
 • طراحي ساختار مديريت سرويس هاي تحت شبکه
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده