اجرا و پياده سازي سرویس های تحت شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي سرويس هاي تحت شبکه  به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد

   پياده سازي سرورها و سرويس هاي تحت شبکه

 • پياده سازي ساختار سرويس سرور اختصاصي (Dedicated Hosting)
 • پياده سازي ساختار سرويس Collocaton Hosting
 • پياده سازي ساختار سرويس (HPC (High Performance Computing
 • پياده سازي ساختار سرويس اسکنر آسيب پذيري خودکار (Auto Vulnerability Scanner)
 • پياده سازي ساختار سرويس Load Balancer
 • پياده سازي ساختار سرويس NTP و فايروال مجازي (vFirewall)
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي Collaboration suite
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي (Mirror (Replication
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي Email ، DHCP ، DNS ، FTP ، WSUS و ...
 • پياده سازي ساختار سرويس آنتي ويروس (Anti-virus)
 • پياده سازي ساختار سرويس مديريت حسابرسي کاربران اينترنتي
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ساختار SaaS
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ابرهاي خصوصي (Private Cloud)
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر Hybrid Cloud
 • پياده سازي ساختار امنيت سرويس هاي تحت شبکه
 • پياده سازي ساختار مديريت سرويس هاي تحت شبکه