نگهداري، پشتيباني و راهبري سرویس های تحت شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري سرويس هاي تحت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري سرورها و سرويس هاي تحت شبکه

 • نگهداري ساختار سرويس سرور اختصاصي (Dedicated Hosting)
 • نگهداري ساختار سرويس Collocaton Hosting
 • نگهداري ساختار سرويس (HPC (High Performance Computing
 • نگهداري ساختار سرويس اسکنر آسيب پذيري خودکار (Auto Vulnerability Scanner)
 • نگهداري ساختار سرويس Load Balancer
 • نگهداري ساختار سرويس NTP و فايروال مجازي (vFirewall)
 • نگهداري ساختار سرويس هاي Collaboration suite
 • نگهداري ساختار سرويس هاي(Mirror (Replication
 • نگهداري ساختار سرويس هاي Email ، DHCP ، DNS ، FTP ، WSUS و ...
 • نگهداري ساختار سرويس آنتي ويروس (Anti-virus)
 • نگهداري ساختار سرويس مديريت حسابرسي کاربران اينترنتي
 • نگهداري ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ساختار SaaS
 • نگهداري ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ابرهاي خصوصي (Private Cloud)
 • نگهداري ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر Hybrid Cloud
 • نگهداري ساختار امنيت سرويس هاي تحت شبکه
 • نگهداري ساختار مديريت سرويس هاي تحت شبکه