اجرا و پياده سازي سرویس های مجازی سازی و ذخیره سازی

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي به شرح زير مي باشد: 

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز 

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   پياده سازي زيرساخت مجازي سازي

 • پياده سازي معماري منطقي/ فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • پياده سازي معماري و ساختار ماشين هاي مجازي
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي DRS ، FT ، Vmotion، HA ، SRM و ....
 • پياده سازي معماري و ساختار vCenter در زيرساخت مجازي سازي
 • پياده سازي ساختار Datastore ها در زيرساخت مجازي سازي
 • پياده سازي ساختار vSwitch ها در زيرساخت مجازي سازي
 • پياده سازي ساختار افزونگي (Load balancing , NIC teaming)
 • پياده سازي ساختار توسعه پذيري در زيرساخت مجازي سازي
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت مجازي سازي
 • پياده سازي ساختار مديريت و مانيتورينگ در زيرساخت مجازي سازي

   پياده سازي زيرساخت ذخيره سازي/ پشتيبان گيري

 • پياده سازي ساختار Storage Tiering در زيرساخت ذخيره سازي
 • پياده سازي ساختار منابع ذخيره سازي سرورها (DAS)
 • پياده سازي ساختار شبکه ذخيره سازي (SAN Fabric)
 • پياده سازي ساختار آرايه ذخيره سازي (Storage Array)
 • پياده سازي مکانيزم هاي افزايش دردسترس پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • پياده سازي مکانيزم هاي توسعه پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • پياده سازي مکانيزم هاي مديريت پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • پياده سازي ساختار مديريت چرخه حيات اطلاعات (ILM)
 • پياده سازي سيستم پشتيبان گيري و بازيابي (Hot ، Warm و Cold)
 • پياده سازي ساختار بازيابي از فاجعه (انتقال اطلاعات به سايت پشتيبان)
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت ذخيره سازي و پشتيبان گيري

   پياده سازي سرويس هاي زيرساخت مجازي سازي/ذخيره سازي

 • پياده سازي سرويس ميزباني سرور مجازي (Virtual Server Hosting)
 • پياده سازي سرويس سرور اختصاصي مجازي (VPS/ Clusterd VPS)
 • پياده سازي سرويس هاي پشتيبان گيري (Backup Services)
 • پياده سازي سرويس هاي ذخيره سازي (Storage Services)
 • پياده سازي ساختار امنيت سرويس هاي مجازي سازي/ذخيره سازي
 • پياده سازي ساختار مديريت سرويس هاي مجازي سازي/ ذخيره سازي