مراحل اجرای سرویس ویپ

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه راه اندازی VoIP به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   پياده سازي سرويس VOIP و QOS

 • پياده سازي ساختار CUCM و Gateway VOIP ها در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار Call Routing و Route Pattern در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار Partion ها و Calling Search Space در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار Call Coverage و Call hunting در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار Media Resource ها در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار افزونگي (Clustering/SRST) در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار  Call Admission Controlدر شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار سرويس Voice Mail
 • پياده سازي ساختار يکپارچه Voice و Video
 • پياده سازي ساختار سرويس Web Conferencing
 • پياده سازي ساختار QOS در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه VOIP
 • پياده سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه VOIP

   پياده سازي سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • پياده سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • پياده سازي ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • پياده سازي ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • پياده سازي ماژول Web و گزارش گيري
 • پياده سازي ماژول SMS و ارسال آلارم
 • پياده سازي ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • پياده سازي ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • پياده سازي ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • پياده سازي ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • پياده سازي ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ