مهندسي مجدد و بهينه سازي سرويس VoIP

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي سرويس VOIP به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي سرويس VOIP و QOS

 • بهينه سازي ساختار CUCM و Gateway VOIP ها در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار Call Routing و Route Pattern در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار Partion ها و Calling Search Space در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار Call Coverage و Call hunting در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار Media Resource ها در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار افزونگي (Clustering/SRST) در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار  Call Admission Controlدر شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار سرويس Voice Mail
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه Voice و Video
 • بهينه سازي ساختار سرويس Web Conferencing
 • بهينه سازي ساختار QOS در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه VOIP
 • بهينه سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه VOIP

   بهينه سازي سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • بهينه سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • بهينه سازي ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • بهينه سازي ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • بهينه سازي ماژول Web و گزارش گيري
 • بهينه سازي ماژول SMS و ارسال آلارم
 • بهينه سازي ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • بهينه سازي ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • بهينه سازي ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • بهينه سازي ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • بهينه سازي ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ