اجرا و پياده سازي سرویس Video Conference

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي سرويس Video Conference به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   پياده سازي سرويس Video Conference

 • پياده سازي ساختار MCU و End point ها در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار Video Recording و Streaming در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار آدرس دهي در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار مسيريابي (Multicast Routing) در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار امنيت و سطوح دسترسي در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار مديريت شبکه VC (اتاق‌هاي کنفرانس، سخنراني، کاربران ،...)
 • پياده سازي ساختار افزونگي و افزايش دردسترس پذيري در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار جلسات Online و تعاملي در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار ارسال عکس، اسلايد، فيلم و... در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار QOS در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VC
 • پياده سازي ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VC