مهندسي مجدد و بهينه سازي سرویس Video Conference

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي سرويس Video Conference به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي سرويس Video Conference

 • بهينه سازي ساختار MCU و End point ها در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار Video Recording و Streaming در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار آدرس دهي در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار مسيريابي (Multicast Routing) در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار امنيت و سطوح دسترسي در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار مديريت شبکه VC (اتاق‌هاي کنفرانس، سخنراني، کاربران ،...)
 • بهينه سازي ساختار افزونگي و افزايش دردسترس پذيري در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار جلسات Online و تعاملي در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار ارسال عکس، اسلايد، فيلم و... در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار QOS در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VC
 • بهينه سازي ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VC