نگهداري، پشتيباني و راهبري سرویس Video Conference

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني سرويس Video Conference به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري سرويس Video Conference

 • نگهداري ساختار MCU و End point ها در شبکه VC
 • نگهداري ساختار Video Recording و Streaming در شبکه VC
 • نگهداري ساختار آدرس دهي در شبکه VC
 • نگهداري ساختار مسيريابي (Multicast Routing) در شبکه VC
 • نگهداري ساختار امنيت و سطوح دسترسي در شبکه VC
 • نگهداري ساختار مديريت شبکه VC (اتاق‌هاي کنفرانس، سخنراني، کاربران ،...)
 • نگهداري ساختار افزونگي و افزايش دردسترس پذيري در شبکه VC
 • نگهداري ساختار جلسات Online و تعاملي در شبکه VC
 • نگهداري ساختار ارسال عکس، اسلايد، فيلم و... در شبکه VC
 • نگهداري ساختار QOS در شبکه VC
 • نگهداري ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VC
 • نگهداري ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VC