مشاوره و نظارت امنیت شبکه (Network Security)

يکي از رويکردهاي عمومي، به جهت هر چه بهتر پيش­برد امور کلان فعاليت­ها و پروژه­ها، استفاده از خدمات مشاوره­اي-نظارتي، توسط سازمان­ها و نظام­هاي مختلف کسب و کاري است. اين رويکرد به خصوص، در رابطه با نظام­هاي کسب و کاري که از زيرساخت فناوري اطلاعاتي با پيچيدگي­ها و تنوع زيادي، متناسب با نيازمندي­هاي روز فناوري اطلاعاتي دنيا برخوردار هستند، مشاهده مي­شود.

بدين ترتيب، لازم است تا افراد ثالثي که در چنين جايگاه­هايي قرار دارند، از تجربه و دانش فني ويژه و ديدگاه­هاي خاصي برخوردار باشند. چرا که اين گونه افراد، نقش به سزا و مؤثري در کيفيت و کارامدي فعاليت­ها و پيش­برد پروژه­ها ايفا مي­نمايند و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم مهمي در فرايندهاي تصميم­گيري مديريتي-فني خواهند داشت.

در اين راستا، شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، با اتکا بر توان و تجربه فني بالاي خود و همچنين آگاهي از خصوصيات و مشخصه­هاي زيرساخت­هاي روز فناوري اطلاعات دنيا، در داخل کشور و همچنين خارج از کشور، اين توانايي را دارد تا خدمات ارزنده­اي، در حوزه امنيت شبکه ارائه نمايد.