تحليل و آناليز مراکز داده (DC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مراکز داده به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز زيرساخت فيزيکي مرکز داده (Data Center)

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار جانمايي
 • تحليل و آناليز ساختار برق (يوپي‌اس، ژنراتور، تابلو برق، كابل‌كشي، ارت)
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم خنک کننده، تهويه هوا و کنترل دما و رطوبت
 • تحليل و آناليز ساختار اعلام و اطفاي حريق
 • تحليل و آناليز ساختار رك‌ها و كابل‌كشي ساخت‌يافته
 • تحليل و آناليز ساختار سقف و كف كاذب
 • تحليل و آناليز ساختار دوربين‌هاي امنيتي مداربسته
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم کنترل تردد و اعلام متجاوز
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم روشنايي اضطراري

   تحليل و آناليز زيرساخت فعال- منطقي مرکز داده (Data Center)

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار لايه‌بندي
 • تحليل و آناليز ساختار آدرس دهي منطقي
 • تحليل و آناليز ساختار سوئيچينگ و مسيريابي
 • تحليل و آناليز ساختار اتصال سرورها
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس ها
 • تحليل و آناليز ساختار مجازي‌سازي
 • تحليل و آناليز ساختار ذخيره گرها
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت و سرويس‌هاي مديريتي
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس‌هاي امنيتي

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT