طراحی مراکز داده (DC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مراکز داده به شرح زير مي باشد :

 

   معرفي تكنولوژي ها استانداردها و فناوري ها ايجاد مرکز داده (Data Center)

 • معرفي به روز ترين تكنولوژي ها استانداردها و فناوري ها ايجاد Data Center

   طراحي زيرساخت فيزيکي مرکز داده (Data Center)

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار جانمايي
 • طراحي ساختار برق (يوپي‌اس، ژنراتور، تابلو برق، كابل‌كشي، ارت)
 • طراحي ساختار سيستم خنک کننده، تهويه هوا و کنترل دما و رطوبت
 • طراحي ساختار اعلام و اطفاي حريق
 • طراحي ساختار رك‌ها و كابل‌كشي ساخت‌يافته
 • طراحي ساختار سقف و كف كاذب
 • طراحي ساختار دوربين‌هاي امنيتي مداربسته
 • طراحي ساختار سيستم کنترل تردد و اعلام متجاوز
 • طراحي ساختار سيستم روشنايي اضطراري
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي زيرساخت فعال- منطقي مرکز داده (Data Center)

 • طراحي ساختار لايه لبه و ارتباط با سرويس دهندگان
 • طراحي ساختار لايه‌بندي
 • طراحي ساختار آدرس دهي منطقي
 • طراحي ساختار سوئيچينگ و مسيريابي
 • طراحي ساختار اتصال سرورها
 • طراحي ساختار سرويس ها
 • طراحي ساختار مجازي‌سازي
 • طراحي ساختار ذخيره گرها
 • طراحي ساختار مديريت و سرويس‌هاي مديريتي
 • طراحي ساختار امنيت و سرويس‌هاي امنيتي
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزار ها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده