نگهداری، پشتيبانی و راهبری مراکز داده (DC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري، پشتيباني و راهبري مراکز داده به شرح زير مي باشد :

 

   نگهداري و پشتيباني از زيرساخت فيزيکي مرکز داده (Data Center)

 • نگهداري و پشتيباني از ساختار برق (يوپي‌اس، ژنراتور، تابلو برق، كابل‌كشي، ارت)
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سيستم خنک کننده، تهويه هوا و کنترل دما و رطوبت
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار اعلام و اطفاي حريق
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار رك‌ها و كابل‌كشي ساخت‌يافته
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سقف و كف كاذب
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار دوربين‌هاي امنيتي مداربسته
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سيستم کنترل تردد و اعلام متجاوز
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سيستم روشنايي اضطراري

   نگهداري و پشتيباني از زيرساخت فعال- منطقي مرکز داده (Data Center)

 • نگهداري و پشتيباني از ساختار آدرس دهي منطقي
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سوئيچينگ و مسيريابي
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار اتصال سرورها
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سرويس ها
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار مجازي‌سازي
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار ذخيره گرها
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار مديريت و سرويس‌هاي مديريتي
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار امنيت و سرويس‌هاي امنيتي