اجرا و پياده سازي ارائه دهندگان سرويس (SP)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه اجرا و پياده سازي شبکه ارائه دهندگان سرویس به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات شبکه ارائه دهنده سرويس

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   اجرا و پياده سازي شبکه ارائه دهنده سرويس

 • پياده سازي ساختار آدرس دهي شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار مسيريابي داخلي (IGP) ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار مسيريابي خارجي (BGP، IBGP، MPBGP ، ارتباط با ساير AS ها و ...)
 • پياده سازي ساختار MPLS و Forwarding در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار MPLS-TE در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار HA (دسترس پذيري) در سطوح مختلف در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار کيفيت سرويس (QOS) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي لايه 2 ، 3 و Multicast در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي ارزش افزوده (Voice و Video) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • پياده سازي ساختار IPv6 در شبکه ارائه دهنده سرويس