اجرا و پياده سازي شبکه های محلی (LAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي شبکه هاي محلي به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات شبکه محلي

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي شبکه

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   اجرا و پياده سازي زيرساخت غير فعال شبکه محلي

 • پياده سازي ساختار همبندي زيرساخت فيزيکي شبکه محلي
 • پياده سازي وضعيت مطلوب ساختار مديريت کابل ها و برچسب گذاري
 • پياده سازي وضعيت مطلوب ساختار کابل کشي، داکت کشي و ....
 • پياده سازي وضعيت مطلوب رک ها متعلقات آنها
 • پياده سازي وضعيت مطلوب Patch Panel ها، نودهاي شبکه و تلفن
 • پياده سازي وضعيت مطلوب ساختار برق و UPS در شبکه محلي

   اجرا و پياده سازي زيرساخت منطقي- فعال شبکه محلي

 • پياده سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار افزونگي ارتباطات و تجهيزات در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار VLANing و VTP
 • پياده سازي ساختار STP
 • پياده سازي ساختار Trunking
 • پياده سازي ساختار EtherChannel
 • پياده سازي ساختار گردش ترافيك و Gateway و SVI
 • پياده سازي ساختار FHRP
 • پياده سازي ساختار آدرس دهي منطقي در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار مسيريابي در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه محلي
 • پياده سازي ساختار (QoS) در شبکه محلي

   پياده سازي سرويس تلفن تحت شبكه (IP Telephony)

 • پياده سازي ساختار تلفن تحت شبكه IP Telephony