پشتیبانی شبکه | نگهداری شبکه

پشتیبانی شبکه


امروزه با گسترش پیچیدگی های فنی و مدیریتی زیرساخت های فناوری اطلاعات، به جهت افزایش بهینگی، بهره وری حداکثری از ظرفیت ها و بالاخص تحت پوشش قرار دادن نیازمندی های کسب و کاری، لازم است تا به صورت مدون و متداول فعالیت های پشتیبانی و بهینه سازی در بخش های مختلف زیرساخت فناوری اطلاعات انجام پذیرد. چنین رویکردی، باعث میگردد تا یکپارچگی و بهینگی زیرساخت فناوری اطلاعات و بخشهای مختلف آن حفظ گردد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در صورت استحلاک تدریجی یکپارچگی یک زیرساخت فناوری اطلاعات، کارایی و کیفیت تحت پوشش قرار گرفتن نیازمندی های کسب و کاری به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که هر چه گستره و پیچیدگی های یک زیرساخت فناوری اطلاعات بیش تر باشد این امر بیش تر مشاهده می گردد و لزوم انجام فعالیت های پشتیبانی شبکه با کیفیت و مدیریت استاندارد اهمیت بیش تری خواهد داشت

پشتیبانی شبکه

نگهداری شبکه

در این خصوص، شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد با توجه به تجربه های ارزشمندی که در پشتیبانی شبکه و راهبری بخش های مختلف زیرساخت های فناوری اطلاعات نظام های متنوع کسب و کاری که داشته است، این توانایی را دارا می باشد که خدمات با کیفیت و مؤثری را در حوزه پشتیبانی شبکه و راهبری، متناسب با نیازمندی-های کارفرما ارائه نماید. در این راستا، شرکت این توانایی را داراست تا متناسب با سیاست ها و نیازمندی های کارفرمای محترم، خدمات پشتیبانی شبکه را در ساعات اداری (5*8) و یا به صورت روزانه (10*7*365) و یا به صورت 24 ساعته، در هر 7 روز هفته و در هر 365 روز سال (24*7*365) ارائه نماید. همچنین شرکت می تواند خدمات پشتیبانی شبکه را به صورت حضوری، از راه دور و یا تلفنی ارائه نماید. بدیهی است که ارائه خدمات پشتیبانی و راهبری به صورت مدل های ترکیبی، متناسب با نیازمندی های کارفرما امکان پذیر خواهد بود.

نگهداری شبکه


همچنین، این شرکت، علاوه بر خدمات روتین و معمولی که در این خصوص ارائه می نماید، با توجه به نیازمندی های کسب و کاری هر کدام از کارفرمایان و همچنین فناوری ها و راهکارهای نوین و روز جهان در مدت زمان پشتیبانی شبکه و راهبری، اقدام به بهینه سازی تدریجی بخش های مختلف تحت پوشش نیز خواهد پرداخت. بدیهی است که این دسته از فعالیت های بهینه سازی، در چارچوب های استاندارد مدیریتی و کنترلی و ضمن اطلاع رسانی های مقتضی صورت خواهد پذیرفت. به عنوان مثال، یکی از مهم ترین این چارچوب ها، فرایندهای تصمیم سازی در انتخاب تغییرات و انجام فعالیت های بهینه سازی خواهد بود، که در آن ابتدا سیاست ها و محدودیت های بالادستی کارفرمایان به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تحلیل مزایا و معایب فنی-مدیریتی راهکارهای پیشنهادی با مد نظر قرار دادن سیاست ها و محدودیت های بالادستی، تصمیم انجام و یا عدم انجام فعالیت های بهینه سازی اتخاذ می گردد.