SRM

در دنياي امروزي، تکنولوژي مجازي سازي با قابليت اجرا و راه اندازي چندين برنامه و سيستم عامل روي سرورها تاثيرات فراواني بر مراکز داده ها گذاشته است و باعث بهبود گسترش سريعتر، افزايش کارايي و دسترس پذيري فعاليت هاي کاري، خودکار سازي بسياري از عملکردها و در نهايت مديريت آسان و کاهش هزينه جهت پياده سازي مي شود. مجازي سازي راهي موثر جهت کاهش هزينه هاي IT به همراه افزايش کارايي و چابکي نه تنها براي سيستم هاي بزرگ بلکه براي سيستم هاي کسب و کار کوچک نيز مي باشد.

VMware Site Recovery Manager (SRM) محصولی جهت بازگشت از شرایط بحرانی (Disaster recovery) می باشد که از ماشین های مجازی توسط عملیات مشابه سازی (Duplicating) بر روی سایت پشتیبان، محافظت می نماید. این عملیات به دو صورت Array-based Replication مبتنی بر ذخیره سازها و یا vSphere Replication مبتنی بر شبکه دست یافتنی می باشد. استفاده از هر کدام از فناوری های Replication بر اساس نیازمندی های کسب و کار تعیین می گردد به خصوص میزان Recovery Point Objective (RPO) تعریف شده برای سرویس دهی جهت بازگشت از شرایط بحرانی تعیین کننده می باشد.

برخی از مزاياي استفاده از این راهکار:

  • ایجاد و مدیریت برنامه بازیابی از طریق VMware vCenter Server
  • مرور و نمایش ماشین های مجازی محافظت شده، با فناوری Array Based Replication و یا vSphere Replication
  • اولویت بندی و ایجاد صف جهت روشن شدن ماشین های مجازی
  • خاموش کردن ماشین های مجازی غیر ضروری در سایت پشتیبان و آزادسازی منابع جهت استفاده ماشین های منتقل شده از سایت اصلی در هنگام رخداد فاجعه
  • بازیابی چندین سایت، در یک سایت پشتیبان
  • آزمایش بازیابی ماشین‌های مجازی، بدون بروز اختلال