VDI

Cisco WebEx

يکي از فناوري هاي رو به رشد در دنياي فناوري اطلاعات که با استقبال عمومي بالايي به همراه بوده است، ارائه سرويس هاي Virtual Desktop Infrastructure مي باشد. با استفاده از سرويس هاي VDI، مي توان به کمک يک يا چند سرور قدرتمند از کامپيوترهاي کم توان، بهره برداري با کيفيت مناسب نمود. در اين سرويس، منابع سيستمي توسط VDI Server به کاربران اختصاص داده مي شود و از اين منابع سيستمي در کنار منابع سيستمي کامپيوترهاي

Cisco WebEx

کم توان استفاده شده و در نتيجه بازدهي مورد نظر توسط سخت افزارهاي قديمي و بدون کاربرد حاصل مي شود. در حال حاضر کامپيوترهايي با عنوان هاي Thin Client و Zero Client در سطح گسترده توليد مي شوند.

مزاياي استفاده از Desktop مجازي:

  • دسترسی آسان تر و آزادانه تر به داده ها و نرم افزارها از هر دستگاه و هر مکان
  • کاهش چشمگیر هزینه های خرید سخت افزار، نگهداری و به روز رسانی آنها
  • کاهش چشمگیر هزینه های برق مصرفی
  • نگهداری بهتر و آسان تر از سیستم عامل ها و دردسترس پذیری سیستم عامل های Desktop
  • کنترل دسترسی کاربران به USB،CD Drive و امنیت بیشتر اطلاعات و سهولت در مدیریت سیستم ها
  • مدیریت داده های كاربران، مستقل از نوع دستگاه فیزیكی
  • کاهش چشمگیر در ریسک ورود ویروس و یا بد افزار
  • کاهش ریسک سرقت اطلاعات