Voip Collab

سرويس هاي ارزش افزوده، مجموعه سرويس هايي هستند که هدف آن ها، افزايش چابکي کسب و کار مي باشد. اين دسته از سرويس ها، که امروزه شرکت هاي توليدکنندگان فناوري، توجه و تمرکز ويژه اي بر روي آن دارند، سعي دارند تا نيازمندي هاي نوين نظام هاي کسب و کار پيچيده امروزي را به شيوه اي مؤثرتر، تحت پوشش قرار دهند.

مهم ترين مجموعه خدماتي که شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه سرويس هاي ارزش افزوده ارائه مي دهد، در زمينه‌هاي Voice Over IP (VoIP)، Video Conference (VC)، Collaboration و... خلاصه مي شود.

مزاياي همکاري با شرکت در اين حوزه:

 • استفاده از مجموعه راهکارهاي Cisco UCM، Cisco IM&P و Cisco Unity
 • پياده سازي بر روي انواع مختلف بسترهاي ارتباطي (با استفاده از راهکارهاي QoS پيشرفته)
 • يکپارچگي با سيستم هاي تلفن آنالوگ موجود
 • ارائه دهنده خدمات منحصر به فرد در حوزه ضبط مکالمات
 • ارائه دهنده ويژگي هاي و خصوصيات منحصر به فرد در حوزه Mobility و Voice Mail
 • کمترين ميزان استفاده از پهناي باند شبکه توسط رمزنگاري پيشرفته ارسال و دريافت داده ها
 • دسترس پذيري (HA) و مديريت پذيري بالا به صورت مرکزي
 • ايجاد مراکز تماس يک پارچه با قابليت هاي Accounting قدرتمند
 • سازگارسازي و يکپارچه سازي با راهکارهاي مشابه نظير Video & Web Conference
 • يکپارچه سازي با دستگاه هاي ارتباطي روزمره مانند سيستم هاي مبتني بر iOS و Android
 • افزايش سطح امنيت تلفني و کاهش چشمگير هزينه هاي تماس راه دور و يا شهري بين مراکز مختلف